Wat als...?

De levensweg van een ezel loopt niet altijd over rozen. Door onverwachte situaties, ondoordachte aanschaf en gebrek aan goede verzorging, krijgt zijn leven soms een drastische wending. Aan de oorsprong hiervan staat de mens. Vaak onwetend, machteloos maar ook harteloos... Hier enkele situaties die ik persoonlijk heb meegemaakt. Hopelijk stemt het tot nadenken, overwegen en de juiste beslissingen nemen!

Onmacht, overmacht...

Verandering in de gezinssituatie, gezondheidsproblemen, huisvestingsproblemen... Wat als je hierdoor niet meer voor je ezel kan zorgen? In dit geval moet je als eigenaar moeilijke, drastische beslissingen nemen. Wie regelmatig op het internet surft zal het snel ontdekken. Het aanbod van ezels die een nieuw baasje zoeken is groot. 

Nieuwe baasjes gezocht...

Dit is Floortje. Ze verbleef vele, gelukkige jaren samen met haar vader en moeder bij lieve, zorgzame mensen. Toen heel plots en onverwacht één van de baasjes overleed, werd de gezinssituatie onhoudbaar om nog voor drie ezeltjes te zorgen. De eigenaar zag geen andere optie dan zijn drie ezeltjes ter adoptie aan te bieden. Maar hij wilde alleen het allerbeste voor de dieren en verkoos om vader en moeder ezel niet te scheiden, ze stonden al zolang samen! Dochter Floortje was de laagste in rangorde en vond als eerste nieuwe baasjes die me hadden gevraagd om hen bij te staan in het adoptie gebeuren. De eigenaar hield van zijn ezeltjes en het schrijnend moment dat hij in de trailer afscheid nam van Floortje zal me altijd bijblijven... De twee andere ezeltjes werden opgevangen in "De Ezelshoeve" , een opvangcentrum voor ezels. Daar werden ze doorgeplaatst naar een nieuwe thuis. 

Een nieuwe thuis en nieuwe baasjes...

Floortje wordt geadopteerd door echte ezelvrienden. Ze zal voortaan haar stalletje delen met Jules die nog nooit het geluk gekend heeft om een soortgenoot als gezelschap te hebben. Het leven tussen de schaapjes vond hij best ok, maar toch... Jules is gecastreerd en vormt dus geen gevaar om nakomelingen te verwekken. Een lamme goedzak en grote knuffelaar die Floortje met veel enthousiasme verwelkomt. Algauw weten we wie de baas zal zijn in het ezelhuishouden! Iedereen blij dat het klikt tussen die twee en voor de nieuwe baasjes wordt het een periode van kennismaken en het vertrouwen winnen van Floortje. 

Kan je door onmacht niet meer voor je ezel zorgen?

Gooi hem niet zomaar te grabbel op het internet. Verkoop hem niet aan de eerste de beste. Informeer eens bij de dierenarts, hoefsmid of zij geen mensen kennen die jouw ezel willen adopteren. Via de sociale media bereik je ook veel dierenvrienden die eventueel kunnen helpen. Met Floortje gaat het goed! Samen met het ezeltje Jules heeft ze de tijd van haar leven. Dat bewijst dit leuke filmpje...

Gebrek aan info, nalatigheid...

Ongeschikte omgeving...

De eigenaar van deze ezel woonde op een flat in de stad. Hij huurde een volkstuintje buiten de stad met de bedoeling om er wat te tuinieren. Het werd echter geen succes. Toen besloot hij om er wat kippen te houden. Niets aan de hand, de kippen kregen een hok en hadden voldoende plaats om er rond te scharrelen. Algauw stond er geen grassprietje of kruidje meer op het klein stukje grond. Toen kregen de kippen het gezelschap van.. jawel, een ezel! Voor die ezel werd het leven daar een hel. Op een paar vierkante meter grond, een hokje waar hij amper in kon staan en een totaal verwaarloosde omgeving moest hij een jaar van zijn leven slijten. Toen de gezondheid van de eigenaar wankel werd begon nog maar de grootste ellende voor de ezel. Weinig of geen eten, gebrek aan water en geen hoefverzorging zorgden ervoor dat de buren actie ondernamen. Ze probeerden het dier het hoogstnodige te geven en de eigenaar erop te wijzen dat hij zijn ezel verwaarloosde. Af en toe lieten ze hem buiten zijn trieste omgeving wat grazen (zie foto). Toen de situatie niet beterde werd een klacht neergelegd bij dierenwelzijn. De eigenaar kreeg instructies om verbeteringen aan te brengen maar was nog altijd in de volle overtuiging dat zijn ezel de beste verzorging kreeg. Gebrek aan info en nalatigheid zorgden ervoor dat dit ezeltje veel leed moest doorstaan. De gezondheid van de eigenaar ging achteruit, er zat niets anders op dan zijn ezel te verkopen. Het dier verdween, niemand wist waarheen maar vele maanden later dook hij op in een ezelopvangcentrum waar hij gelukkig doorgeplaatst werd naar nieuwe eigenaars. Dankzij de buren en mensen die stappen durfden ondernemen om het dier daar weg te krijgen, overleefde de ezel deze hel.

De ezel in het volkstuintje! Ongeschikte omgeving, impulsieve aanschaf!
De ezel in het volkstuintje! Ongeschikte omgeving, impulsieve aanschaf!