Verzorging

Ezels hebben de reputatie niet veeleisend te zijn wat verzorging betreft. Hierdoor worden ze nogal dikwijls aan hun lot overgelaten. Een ezel heeft meer nodig dan eten en drinken. Zo staan een regelmatige verzorging van de hoeven en een onderhoud van de ezelvacht bovenaan het takenlijstje van de ezelhouder. Doorheen elk seizoen heeft de ezel nood aan een aangepaste, degelijke lichaamsverzorging.

Wondverzorging

Door het schuren kunnen wondjes ontstaan. In dit geval dienen ze ontsmet te worden. Gebruik hiervoor een ontsmettingsmiddel voor dierlijk gebruik. De bedoeling is dat de verwondingen droog blijven en niet veretteren. Een eerste hulpmiddel is Isobetadine, een product dat te vinden is in elke huisapotheek. Honingzalf is ook een degelijk middel om open wondjes te verzorgen. Bij raadpleging van de dierenarts zal er wellicht één of andere spray gebruikt worden. Vooral in de zomer is de zilverspray noodzakelijk om de vliegen van de verwondingen weg te houden! Ezels houden niet van spuitbussen die lawaai maken, hou hier rekening mee tijdens het gebruik ervan.

Wondjes zoals deze zijn veroorzaakt door onveilige obstakels voor de ezel. Controleer regelmatig de omgeving waar de ezel verblijft om dit te vermijden. Uiteraard dienen deze kwetsuren  goed verzorgd te worden. De wonde proper houden komt op de eerste plaats, daarna met een wondhelende zalf behandelen. Tijdens de zomermaanden kunnen vliegen voor ernstige infecties zorgen. Medische zorgen

DIERENARTS

Ezels hebben een zeer hoge pijngrens. Zijn er symptomen van ziekte, kwetsuren of verzwakking, dan kampt de ezel wellicht al een tijdje met een gezondheidsprobleem. Eigenaars die dagelijks de verzorging van hun dier ter harte nemen zullen al vlug problemen vaststellen. Ezels die futloos zijn, hoesten, weinig of geen eetlust hebben, manken of veel gaan liggen moeten gecontroleerd worden door een dierenarts. Laat de problemen niet aanslepen met het idee dat het wellicht over gaat! Hoe sterk en moedig ezels ook zijn, kleine kwaaltjes kunnen uitgroeien tot chronische aandoeningen die nog moeilijk te genezen zijn. De tussenkomst van een dierenarts zorgt ervoor dat er een diagnose gesteld kan worden en de ezel de nodige medische zorgen krijgt.

 

TEMPERATUUR METEN

Ezels hebben dezelfde temperatuur als wij mensen. Vanaf 38°C spreekt men van lichte koorts. Vanaf 38,5°C is het echt wel koorts. Bij de ezel wordt de temperatuur anaal gemeten met een gewone thermometer. 

 

TOEDIENEN VAN MEDICIJNEN

  • Meestal zal de dierenarts, indien nodig, de eerste medicatie toedienen. Dit gebeurt vaak door een intraveneuze (in een ader) injectie. Alhoewel de ezel daar weinig van voelt zal hij dit zeker niet leuk vinden! De kunst bestaat erin om het dier gerust te stellen door hem te belonen als hij zich goed gedraagt. Een wortelschijfje kan wonderen doen! Na deze behandeling zal enige nazorg noodzakelijk zijn. Toedienen van medicijnen aan ezels is niet evident! De geur ervan is al genoeg om het op een lopen te zetten, om nog te zwijgen van de smaak... Toch zijn er bepaalde hulpmiddeltjes waar ezels niet kunnen aan weerstaan:  

  • Meng medicijnen in poedervorm of pasta met appelmoes. Leg het mengsel op een droog stukje brood en geef het aan de ezel. Hij zal het met veel smaak verorberen! 

  • Poeder die in het voeder moet gemengd worden maak je eerst een beetje vochtig zodat het niet kan weggeblazen worden.
  • Bij medicijnen die in de mond toegediend moeten worden (tubes) bestaat de kunst erin om deze opzij in de mond, achter de tanden in te brengen. Dit voorkomt dat de ezel op de tube en in je vingers gaat bijten! Geef hem nadien een snoepje zodat de volledige dosis hiermee ingeslikt wordt. Let op: zorg dat de tube nooit kan ingeslikt worden!!
  • Hou je altijd aan de voorgeschreven dosis.                                                    

JAARLIJKSE INENTING

Het is aan te raden om je ezel jaarlijks te laten inenten tegen influenza, een ziekte die veroorzaakt wordt door een griepvirus. Bij een ezel die besmet is raken de voorste luchtwegen ontstoken. De symptomen zijn koorts en verminderde eetlust. Influenza  kan bij veulens, oude en verzwakte ezels dodelijk zijn. Het is bovendien zeer besmettelijk! Samen met deze enting krijgt de ezel ook een inenting tegen tetanus, een ziekte die bij het kleinste wondje kan zorgen voor een dodelijke infectie. Bij een eerste inenting wordt de ezel drie maanden later nog eens ingeënt. Als dit niet gebeurt verliest het vaccin zijn werking! Over het nut van deze inentingen wordt er nogal vaak gediscussieerd. Veel ezels worden nooit ingeënt omdat de eigenaren het onbelangrijk vinden. Toch zijn de meeste dierenartsen voorstander van deze behandeling. Dan zijn er nog ezels die allergisch zijn aan bepaalde vaccins... Hou daarom na elke vaccinatie je ezel in de gaten, je weet maar nooit!